aansprakelijkheidsrecht

 
 

Heeft u schade opgelopen en wilt u iemand hiervoor aansprakelijk stellen? Wilt u weten welke schade u kunt verhalen op de ander? Hoe de schade berekend wordt? Of welke procedure(s) u kunt volgen? Dit zijn vraagstukken van het aansprakelijkheidsrecht waarbij wij u graag bijstaan.

Het aansprakelijkheids – en schadevergoedingsrecht is zeer omvangrijk en complex. Er is niet zelden een discussie over de vraag of er überhaupt sprake is van aansprakelijkheid en zo ja, welke schade daardoor is ontstaan.

Als in een dergelijke discussie bent beland, is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Dat geldt niet alleen indien u door een ander tot schadevergoeding wordt aangesproken maar ook indien u door toedoen van een ander schade heeft geleden.

De advocaten van Fiévez advocaten kunnen u op gebied van aansprakelijkheidsrecht onder andere bijstaan ingeval van:

  • Aansprakelijkheid wegens niet-nakoming van contracten (wanprestatie/contractbreuk);
  • Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad;
  • Verkeersaansprakelijkheid;
  • Medische aansprakelijkheid;
  • Productaansprakelijkheid / producentenaansprakelijkheid

Neem direct contact met ons op via deze website of rechtstreeks met een van onze advocaten!

Neem direct contact op met:

Muller, Ernst Frank web 

Mr. E.F. (Ernst Frank) Muller