intellectuele eigendomsrecht/ICT-recht

 
 

Het intellectuele eigendomsrecht/ICT-recht regelt kort gezegd de rechten van de maker, de uitvinder, de bedenker van bijvoorbeeld een muziekstuk, literair werk, uitvinding, website, software of ander product. Uw Intellectuele Eigendom – dat veelal het ‘hart’ van uw onderneming is – dient zo optimaal mogelijk te worden beschermd, om te voorkomen dat anderen met de vruchten van uw inspanningen of investering aan de haal gaan.

In de praktijk is dit een lastig en listig rechtsgebied. Zo zijn er veel onduidelijkheden en interpretatiemogelijkheden bij het beantwoorden van de vraag of een derde nu wel of niet inbreuk maakt op uw handelsnaam, logo, model of (software) auteursrecht. De jurisprudentie en (Europese) regelgeving daarover is zéér divers en complex en laat zich nauwelijks in enkele hoofdregels vatten.

Fiévez Advocaten kan u helpen uw IE-/ICT-rechten te beschermen tegen misbruik. Dit door het opstellen van heldere overeenkomsten en / of deponering of registratie van modellen, handelsnamen en dergelijke. Indien noodzakelijk wordt dan uiteraard ook de gang naar de rechter niet geschuwd.

Specifieke deelgebieden binnen het IE-/ICT-recht waarin wij onder meer juridische expertise hebben zijn:

  • Het handelsnaamrecht: het recht op het voeren van een handelsnaam of bedrijfsnaam;
  • Het auteursrecht: het recht van een auteur om zijn werken van literatuur, wetenschap, kunst of software te openbaren en/of te verveelvoudigen;
  • Het databankenrecht: de bescherming tegen het overnemen van gegevens uit een databank;
  • Het merkenrecht: het recht op het voeren van een bepaald merk, zoals een logo of een productnaam;
  • Het domeinnaamrecht: het recht op internetdomeinnamen;
  • Het tekeningen- en modellenrecht: de bescherming van het nieuwe uiterlijk van een product en de vormgeving daarvan.

Neem direct contact met ons op via deze website of rechtstreeks met een van onze advocaten!

Neem direct contact op met:

Arentshorst, Paul web

Mr. P.J. (Paul) ArentshorstAdvocaat