pensioenrecht

 
 

Pensioenregelingen worden tussen de werkgever en de werknemers afgesproken in aanvulling op de AOW. Mogelijk bouwen de werknemers hun pensioenrechten bij verschillende organisaties op en is de hoogte en de vorm van de pensioenopbouw afhankelijk van de duur van het dienstverband en de hoogte van het inkomen. Ook zijn er verschillende soorten pensioenregelingen waardoor de hoogte en de vorm van de pensioenopbouw kan verschillen. Pensioenrecht kan de uitkomst bieden wanneer u als werkgever of werknemer problemen of een conflict hebt op het gebied van uw pensioen.

Op dit moment is de betaalbaarheid van de pensioenen een hot item. Werknemers willen vaker doorwerken en de pensioenleeftijd is gestegen. Door voornoemde veranderingen neemt de complexiteit van het pensioenrecht toe.

Bij promotie, baanwisseling, arbeidsongeschiktheid en ontslag, maar ook bij overgang van onderneming en verandering van cao doen zich vaak vragen voor over de gevolgen voor de pensioenopbouw van werknemers, die wij graag voor u beantwoorden.

Pensioenrecht is een heel specifiek rechtsgebied, waarop maar weinig advocaten ècht gespecialiseerd zijn. Juist de gedegen opleiding, gepaard aan een ruime ervaring met het procederen over deze materie, maakt dat Fiévez Advocaten dit specialisme kan waarmaken. Wij dragen oplossingen aan waarmee partijen verder kunnen.

Neem direct contact met ons op via deze website of rechtstreeks met een van onze advocaten!

Neem direct contact op met:

Muller, Ernst Frank web

Mr. E.F. (Ernst Frank) Muller