personen- en familierecht

 
 

De vertrouwdheid van het gezin valt weg. Wat tot voor kort werd besproken en opgelost, is niet langer bespreekbaar. De relaties in het gezin komen verder onder druk te staan en ongewild lijken een of meer rechtszaken niet langer te kunnen worden voorkomen. Bij Fiévez advocaten kunt u terecht voor diverse onderwerpen op gebied van personen- en familierecht.

Een echtscheiding is onafwendbaar; procederen lijkt de oplossing. Echter, alle ingrijpende gevolgen van de echtscheiding waarover ook door een rechter moet worden beslist (gevolgen voor de kinderen, alimentatie, behoud of verlies van de woning, andere vermogensaspecten) kunnen leiden tot verdere vergroting van het conflict, en zelfs tot definitieve breuken.

Een procedure is zo gestart, en gelet op onze jarenlange proceservaring weten wij u op voorhand aan te geven wat haalbaar is, en wat niet.

Echter, als professioneel en gespecialiseerd dienstverleners gaan wij, voordat een procedure wordt gestart, samen met u na of het voeren van één of meer procedures wel tot de de voor u meest bevredigende oplossingen zal leiden.

De specialisten van Fiévez helpen u het beste resultaat te behalen. Hiervoor is juridische kennis alleen niet voldoende. Een echtscheiding is een ingrijpende, zo niet traumatische ervaring voor alle betrokkenen en onze coachende, soms sturende rol is voor een goed resultaat onmisbaar gebleken.

Hoewel een groot deel van onze praktijken bestaat uit het afwikkelen van relatiebreuken (echtscheidingen, maar ook verbreking van allerlei andere samenlevingsvormen) zijn wij thuis in alle overige aspecten van het familierecht.

Waar kunt u aan denken? Onder andere:

 • Het opstellen van een ouderschapsplan
 • Het vaststellen of laten wijzigen van alimentatie (kinder- en/of partneralimentatie)
 • Het verdelen van uw gezamenlijk bezit (huwelijksgoederengemeenschappen)
 • Het uitleggen en afwikkelen van huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten;
 • Kwesties met betrekking tot pensioenrechten
 • Gezag en voogdij
 • Geschillen over vaderschap (vaststelling en ontkenning vaderschap)
 • Draagmoederschap
 • Adoptie
 • Curatele, bewind en mentorschap
 • Naamrecht

Neem direct contact met ons op via deze website of rechtstreeks met een van onze advocaten!

Neem direct contact op met:

 

Nijenhuis, Nienke web

Mr. N. (Nienke) Nijenhuis – Kloosterboer, Advocaat